Home

Welkom bij Hans Roetert Taxatie- en Adviesburo Onroerende Zaken bv.
Ik ben een veelzijdig adviseur op het gebied van vastgoed en grondzaken. Vanaf 1973 werkzaam in het vastgoed met de nadruk op onteigeningsadviezen en planschaden.
In 1989 heb ik het dienstverband met mijn werkgever beëindigd om me zelfstandig als adviseur en makelaartaxateur te kunnen vestigen.


Ik ben beëdigd rentmeester NVR en lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters.
Mijn werk kenmerkt zich door specialisaties op vele aspecten van onroerend goed, van landbouwgrond tot stedelijke ontwikkelingen.


De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:The Blue Lagoon 004.jpg


•    schadeberekening en onderhandelingen op basis van de
      Onteigeningswet

•    grondverwerving
•    taxaties
•    planschade
•    nadeelcompensatie


Oplossingen voor gebiedswijzigingen komen tot stand door samenwerking. In overleg met alle betrokkenen wordt er gezocht- binnen het wettelijke kader - naar de meest praktische oplossing om een oplossingsgericht akkoord tussen partijen te verkrijgen.